Sản phẩm highlight giúp bạn tạo điểm nhấn cho khuôn mặt và phấn tạo khối tốt giúp bạn tạo khối một cách dễ dàng hoàn hảo, giúp khuôn mặt trở nên sắc sảo.